ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ В ЗАКАРПАТТІ НАУКОВОГО ПАРКУ “УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

 

Для зростання інноваційної активності в регіонах необхідно створити умови для інтеграції виробничих підприємств і науково-дослідних організацій, визначити пріоритети регіональної інноваційної політики. Підвищити інноваційну активність регіонів можливо шляхом створення механізмів взаємодії суб’єктів, що беруть безпосередню участь в інноваційному процесі, формуванням умов розвитку інноваційної інфраструктури, орієнтованої на стимулювання науково-інноваційної діяльності, створення механізмів комерціалізації і трансферу знань, випуску конкурентноздатної продукції на основі наукомістких технологій.

Вкрай актуальною в Україні є проблема пошуку найбільш ефективних шляхів вирішення існуючих проблем розвитку інноваційної структури, в тому числі шляхом створення наукових парків.

В Закарпатській області завершується процес створення наукового парку "Ужгородський національний університет" у відповідності до:

– Закону України «Про наукові парки» N 1563-VI від 25.06.09 р.;

– Розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 04.11.10 р.   № 747 "Про програму підтримки малого підприємництва області на 2011-2012 рр.";

– Розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації №

321 від 7.06.11 р. "Про Програму створення Наукового парку "Ужгородський національний університет";

– Рішення П’ятої сесії VI скликання Закарпатської обласної ради від 12.08.11р. № 256 "Про Програму створення Наукового парку "Ужгородський національний університет".

Діяльність Наукового парку (НП) буде спрямована на впровадження інновацій як однієї з найважливіших стратегічних складових державної політики соціально-економічного розвитку Закарпаття зокрема, і України в цілому. Пріоритетні напрямки діяльності НП "УжНУ" формуються згідно з законами України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" відповідно до напрямів наукової діяльності ДВНЗ "Ужгородський національний університет" та учасників НП з урахуванням першочергових потреб регіону та країни.

Метою створення НП "УжНУ" є:

1. Стимулювання інноваційної діяльності в УжНУ, інших ВНЗ та науково-дослідних організаціях, направленої на активізацію структурної перебудови економіки регіону.

2. Створення сприятливих стартових умов для вчених, аспірантів, студентів і молодих спеціалістів по створенню підприємницьких структур (малих і середніх підприємств – МСП) з напрямком діяльності в сфері наукоємних виробництв та високих технологій.

3. Створення сприятливого середовища для існуючих та створюваних МСП, зацікавлених у взаємовигідній співпраці з науково-освітніми організаціями з метою використання їх наукового і кадрового потенціалу.

4. Формування інноваційної інфраструктури, яка б забезпечувала:

- зв’язок адміністрації НП з органами державної та регіональної влади, фінансовими, виробничими та бізнесовими структурами, необхідний для пошуку джерел фінансування інноваційних проектів, виробників та споживачів високотехнологічної, наукомісткої продукції;

- підготовку та експертизу (попередню, технічну та комерційну) інноваційних пропозицій та проектів;

- супроводження інноваційних пропозицій, проектів, а також технічної (технологічної) документації на етапах розробки, впровадження та серійного виробництва;

- надання послуг, необхідних для ефективного виконання інноваційних проектів, а саме, ведення бухгалтерського обліку, аудиту, проведення маркетингових досліджень, надання юридичних послуг тощо;

- сприяння налагодженню міжнародних науково-технічних зв’язків високотехнологічних МСП в науковій та інноваційній діяльності;

- створення нових робочих місць на підприємствах наукомісткої та високотехнологічної сфер.

Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності Наукового парку спрямовані переважно на реалізацію "Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 р.", прийнятої сесією обласної ради (рішення № 26 від 26.12.06 р.) і будуть реалізовуватись в наступних напрямках:

– відновлювані джерела енергії, новітні ресурсозберігаючі технології;

– машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва;

– удосконалення хімічних технологій, нові матеріали;

– розвиток біотехнологій;

– високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості;

– охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища;

– розвиток інноваційної культури суспільства.

Державна влада здійснює політичну підтримку діяльності НП шляхом створення необхідної законодавчої бази та контролю за її виконанням, визначення пріоритетних напрямків розвитку країни, до виконання яких може залучатись НП, здійснює фінансову підтримку шляхом розміщення державних замовлень на розробку та впровадження науково-технічної продукції.

Місцева влада Закарпатської області надає всебічну підтримку процесу створення НП і використовуватиме його діяльність як інноваційну інфраструктуру, спрямовану на покращення соціально-економічного розвитку регіону, використання місцевого науково-технічного, кадрового та сировинного потенціалу, здійснюватиме фінансову підтримку інноваційних проектів, реалізація яких має першочергове значення для покращення життєвого рівня населення.

Ужгородським національним університетом за участі Головних управлінь Закарпатської ОДА розроблена інноваційна програма НП "УжНУ", спрямована на забезпечення сталого поліпшення соціально-економічної збалансованості розвитку регіону шляхом впровадження нових ефективних форм інноваційно-інвестиційної співпраці науково-технічної еліти, бізнесово-фінансових кіл, регіональної влади і місцевих громад з використанням власних енергетичних, природо-сировинних, технологічних, матеріально-технічних та кадрових ресурсів, а також науково-технічного потенціалу учасників НП.

Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій передбачається, зокрема, шляхом реалізації проектів, спрямованих на ефективне впровадження енергозберігаючих технологій в народногосподарському, комунальному та приватному секторах Закарпатської області, впровадження екологічно ефективних технологій переробки побутових і промислових відходів та впровадження технології отримання теплоізоляційних матеріалів на основі місцевих сировинних матеріалів та твердих побутових відходів.

В галузі машинобудування та приладобудування передбачається об'єднання інженерно-конструкторського потенціалу науковців і підприємств приладобудівного та машинобудівного профілю області для розробки і впровадження в серійне виробництво високотехнологічної продукції та новітніх технологій, виконання комплексу робіт, спрямованих на розробку конкурентоспроможного обладнання та новітніх технологій.

В галузі розвитку і впровадження біотехнологій передбачається здійснення заходів, спрямованих на підвищення якісних показників і покращення діяльності медичної, харчової, ветеринарної галузей.

Значна увага в проекті приділена проблемам регіональної медицини, зокрема, запровадженню в Закарпатській області заходів для ранньої діагностики, ургентного лікування, реабілітації та профілактики деяких поширених захворювань (гострий інфаркт міокарда, стан після перенесеного ішемічного інсульту, епілепсія, ВІЛ-інфекція та ін.), дієва профілактика та корекція йододефіциту, зниження йодної ендемії серед населення Закарпаття, а також підвищенню конкурентноздатності санаторно-курортного та туристичного комплексу Закарпаття.

Особлива увага приділяється виконанню робіт, спрямованих на вирішення проблем Карпатського регіону. Наприклад, проект "Збереження генофонду коней гуцульської породи шляхом їх використання в сільському та лісовому господарствах, гірському туризмі та терапевтичній верховій їзді (гіпотерапії)" сприятиме розширенню можливостей екологічного сільськогосподарського виробництва, збереженню навколишнього середовища при лісозаготівлях та аграрному виробництві, підвищенню ефективності курортного лікування в оздоровницях (лікування захворювань опорно-рухового апарату, центральної нервової системи, серцево-судинних захворювань, органів дихальної і травної систем).

Проблеми охорони і стабілізації навколишнього середовища вирішуватимуться, зокрема, в рамках виконання проектів:

– дослідження рівня забруднення канцерогенними речовинами атмосферного

повітря у містах Закарпатської області;

– боротьба з утворенням селевих потоків (буде використаний для посилення та оптимізації захисних функцій гірських лісів, які служитимуть запобіганню і боротьбі з формуванням селевих потоків та повеней у гірських умовах);

– оцінка екологічного стану малих річок Закарпаття та визначення шляхів його покращення (комплексна оцінка екологічного стану малих річок Закарпаття та виявлення джерел антропогенного навантаження на них);

– впровадження методу і технологічної схеми збереження і відтворення верхньої межі лісу;

– боротьба з поширенням особливо небезпечних неаборигенних рослин (здійснення оцінки сучасного стану популяцій особливо небезпечних неаборигенних рослин та розробка повної технологічної схеми боротьби з їх поширенням).

Інноваційна програма НП буде сприяти виявленню і започаткуванню реалізації найбільш вагомих проектів, що мають першочергове значення для поліпшення соціально-економіч-ного розвитку області, та інтеграції регіону в інноваційний простір Євросоюзу.

Регіони

Vinnytsya Lutsk Dniepropetrivsk Donetsk Zhytomyr Uzhgorod Zaporizhzhya Ivanofrankivsk Kyivska Kyrovograd Crimea Lugansk Lviv Mykolaiv Odessa Poltava Rivne Sumy Ternopil Kharkiv Kherson Khmelnytsky Cherkasy Chernigiv Chernivtsi
Київ

Публікації

May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

Випадкова стаття

  • 1
  • 2
  • 3

IBM добилась рекордного КПД для фотоэлем…

09-11-2012 user_kiev_3 - avatar user_kiev_3

Опубликовано 9 ноября, 2012 - 01:54 Тонкоплёночные солнечные батареи на основе меди, цинка, олова и селена (CZTS), в отличие от кристаллического кремния, относительно недороги. Кроме того, они менее подверженных падению КПД...

Комітет з питань інформатизації та зв’яз…

27-03-2015 Anna - avatar Anna

Комітет з питань інформатизації та зв’язку провів "круглий стіл" з питань впровадження електронних технологій

Шляхи створення електронного врядування: роль держави, науки та бізнес-спільноти - саме таку тему обговорювали у Комітеті на "круглому столі", який було організовано спільно з газетою "Бізнес". Учасниками заходу стали понад 30...

Инвестиционный фонд Russia Partners буде…

20-06-2012 Светлана - avatar Светлана

Сегодня стало известно о том, что один из крупнейших фондов прямых инвестиций в России Russia Partners заключил с инновационным фондом Сколково партнерское соглашение, согласно которому Russia Partners получает доступ к...